Logo Poulek Solar

Solární panely

Monokrystalické a polykrystalické solární panely

Dodáváme CERTIFIKOVANÉ (IEC 61215) solární fotovoltaické panely od 5W až do 160W (240W budou dodávány brzy) rovněž i ve velkoobchodním množství.

Oboustranné solární PV panely

Fotovoltaický (PV) solární systém TRAXLE spojuje velmi efektivně sledovače Slunce TRAXLE a oboustranné c-Si monokrystalické fotovoltaické moduly TRAXLE, což může navýšit množství vyrobené elektrické energie až o 55% v porovnání s pevnými PV systémy. Sezónně může navýšení množství vyrobené energie činit až 75%.

Pracovní teplota oboustranných fotovoltaických panelů

Oboustranné i jednostranné fotovoltaické panely bývají dodávány stejnými výrobci. Konstrukce panelů bývá velmi podobná, jedinými rozdíly bývají zadní kontakty ve tvaru mřížky a průhledné sklo na zadní straně oboustranných panelů. Teplota solárních článků byla stanovena z teplotní závislosti napětí fotovoltaického panelu naprázdno při definovaném osvětlení.

Při našem měření byly porovnávány oboustranné fotovoltaické panely (c-Si) a jednostranné panely (c-Si). Měření bylo prováděno v létě před polednem při 1,5 násobné koncentraci záření, při větru pod v<1m.s-1 a při okolní teplotě vzduchu t=22°C. Oboustranné panely měly pracovní teplotu t=41°C, což bylo o 12°C méně než jaká byla pracovní teplota jednostranných panelů t=53°C.

V případě zájmu o naše produkty nám zašlete Vaši poptávku nebo nás kontaktujte přímo.

Srovnání standarních fotovoltaických prvků a produktů TRAXLE.

Solární čerpací systém TRAXLE s oboustrannými panely může až zdvojnásobit množství načerpané vody např. na pití či k zavlažování.

Jsou jen dva zanedbatelné rozdíly ve vzhledu oboustranných PV modulů TRAXLE a standardních jednostranných PV modulů:

  • Na zadní zalaminované straně oboustranných panelů je použita transparentní vrstva namísto bílé v opačném případě
  • Jako kontakt na zadní elektrodě je namísto celoplošného kontaktu použit pokovený hřebínek

Protože je malý nebo žádný rozdíl v ceně standardních a oboustranných solárních modulů, je výhodnější používat oboustranné moduly, které poskytují o 10-20% více energie v porovnání se standardními jednostrannými se stejným nominálním výstupním výkonem a to hlavně ze tří důvodů:

  • Automatický pohyblivý stojan solárních kolektorů se sledovačem Slunce a s polární osou umožňuje dopad světla odraženého zemským povrchem na zadní stranu kolektorů. Využití energie záření dopadajícího na zadní stranu fotovoltaických panelů umožňuje navýšit celkové množství vyrobené energie o 5-10% pro typické albedo 0,3 v porovnání s jednostrannými panely. Odrazivost povrchu v místě instalace solárního systému se v tomto případě promítá do množství vyrobené energie. Vysokou odrazivost pro viditelné záření má např. křemenný písek, vápnem natřená stěna nebo sníh, horší odrazivost má např. tráva nebo hlína a velmi nízkou odrazivost má např. čedičová skála
  • Systém se sledovačem Slunce je obyčejně po celou noc orientován k západu v poloze, kde večer předchozího dne ukončil svou činnost. Ráno po východu Slunce tedy určitou dobu dopadá přímé záření na zadní stranu panelů, než dojde k reorientaci celého systému k východu. Využití tohoto záření u oboustranných panelů může navýšit množství vyrobené energie ještě o další 2-5% podle místních podmínek
  • Oboustranné fotovoltaické solární panely jsou průchodné pro infračervené záření. To způsobuje snížení jejich teploty v porovnání s jednostrannými panely o 5-12°C. To je zvláště výhodné u pohyblivých solárních systémů s mírným koncentrátorem záření (C = 1,6) , kde jsou fotovoltaické panely vystaveny vyšší intenzitě záření. Tyto systémy je vhodné montovat na vyšší stojan, aby se dobře chladily vlivem proudění vzduchu. Měření ukazuje, že teplota oboustranných fotovoltaických (c-Si) panelů umístěných na automatickém pohyblivém stojanu je o 5-10°C nižší, než je tomu u jednostranných (c-Si) panelů integrovaných do střechy. V případě pohyblivých stojanů s hřebenovým koncentrátorem záření (C = 1,6) a s oboustrannými panely je rozdíl teploty oproti jednostranným panelům integrovaným do střechy menší než 4-5°C. Snížení teploty u oboustranných panelů může navýšit množství vyrobené energie o 3-5% v důsledku vyšší účinnosti fotovoltaické přeměny energie při nižší teplotě solárních panelů. Redukovaná teplota rovněž prodlužuje životnost solárních fotovoltaických panelů, neboť se tak předchází degradaci polymerů v jejich zapouzdření způsobené vyšší teplotou jednostranných panelů

Kombinace všech tří výše uvedených efektů může tedy navýšit množství vyrobené energie o 10-20% v porovnání se stejným fotovoltaickým systémem s jednostrannými panely, s pohyblivým stojanem a s hřebenovým koncentrátorem záření.

Obr 2

Je tedy vidět, že celkové navýšení množství vyrobené energie činí skutečně 100% v případě systému s oboustrannými panely, pohyblivým stojanem a hřebenovým koncentrátorem záření oproti systému s pevným stojanem, bez koncentrátoru záření, s jednostrannými panely. Navýšení množství načerpané vody činí až 150%, neboť systém se mnohem delší dobu pohybuje nad prahovou hodnotou. První pík s lokálním maximem v ranních hodinách odpovídá fotovoltaické přeměně přímého slunečního záření dopadajícího na zadní stranu solárního systému před jeho ranní reorientací k východu.

Naše celosvětově patentované technologie téměř zdvojnásobí Vaši energetickou PV [kWh] produkci

DALŠÍ NAŠE WWW STRÁNKY
seo | webdesign | webhosting
eSolutions company s.r.o.