Logo Poulek Solar

Finální kontrola

Datum:
Společnost: Jméno a příjmení:
Ulice a č.p.: Město:
Stát: Tel/Fax:
*E-mail: Web:

1) Jsou ukotvení dobře utažená


2) Je PV soustava dobře vyvážená: a) vertikálně b) horizontálně


3) Jsou všechny PV panely v rovině


4) Je sklon TRAXLETM roven místní zeměpisné šířce


5) Je úhel mezi PV soustavou a pomocným panelem 80°


6) Je na vnějším kabelu pružná smyčka


7) Je TRAXLETM orientován ve směru S-J (tolerance + 5°)


8) Odpovídají ukotvení-základy velikosti PV soustavy

9) Jsou před stanovištěm předměty (další sledovací systémy, stromy nebo budovy), které by ho mohly zastínit ráno nebo odpoledne
10) Jsou všechny panely namontovány dostatečně vysoko, aby nemohlo dojít k dotyku se zemí (v limitních polohách na východě a západě)
11) Splňuje sledovací soustava všechny místní předpisy

Další požadavky a otázky:
Check code:

Naše celosvětově patentované technologie téměř zdvojnásobí Vaši energetickou PV [kWh] produkci

DALŠÍ NAŠE WWW STRÁNKY
seo | webdesign | webhosting
eSolutions company s.r.o.