Solárne koncentrátory

Nový pohyblivý solárny koncentrátor

Princíp pohyblivého stojanu, ktorý udržiava solárne panely po celý deň v polohe kolmej na slnečné žiarenie, je opísaný na stránke "Sledovače slnka". Použitie takého stojanu výrazne zvýši množstvo vyrobenej energie. Ďalšie zvýšenie vyrobenej energie môžeme dosiahnuť pomocou koncentrátorov slnečného žiarenia. Existujúce koncentrátory však mali určité nevýhody, ktoré odstránila nová konfigurácia celého solárneho systému.

V prípade záujmu o naše produkty nám zašlite Vaši poptávku alebo nás kontaktujte priamo.

Nový pohyblivý solárny koncentrátor

Nový systém kombinuje relatívne lacný sledovač Slnka TRAXLE s prídavnými zrkadlami, ale na rozdiel od V-žľabového koncentrátora sú pri hrebeňovom koncentrátore úplne eliminované vonkajšie zrkadlá (Obr 1., Obr_2.). Vnútorný „hrebeň“ tvorí mierny (cca C=1,6) koncentrátor žiarenia. Pri jednoosových sledovačoch s horizontálnou i polárnou osou by malo byť zrkadlo na krajoch predĺžené za fotovoltaické panely, aby bolo zaistené homogénne osvetlenie solárnych panelov i pri sezónnych zmenách uhlu medzi horizontálnou rovinou a rovinou pohybu Slnka po oblohe. Toto trojuholníkové predĺženie na obidvoch krajoch je znázornené na Obr 2.. Pri sledovačoch Slnka s polárnou osou a s nastaviteľným sklonom osi podľa ročného obdobia nie je predĺžené zrkadlo nutné. Obr 1. ukazuje priečny rez solárnym fotovoltaickým systémom s hrebeňovým koncentrátorom žiarenia.

Obr 2

Obr 1

Je výhodou, že mierne koncentrátory pre fotovoltaické aplikácie nevyžadujú vysoko špeciálne a drahé zrkadlá. Zrkadlá však musia odolávať poveternostným vplyvom najmenej desať rokov a musia mať vysokú celkovú odrazivosť pre fotóny v intervale vlnových dĺžok cca l=300-1100nm.

Zrkadlo môže byť zhotovené

  • z valcovaného plechu z nehrdzavejúcej ocele so špeciálnou povrchovou úpravou
  • z valcovaného hliníkového plechu chráneného proti poveternostným vplyvom polymérnou vrstvou (PVF)
  • zo striebrom pokrytej akrylátovej fólie
  • z hliníkom pokrytej akrylátovej fólie

Pri vzájomnom porovnaní odrazivosti a ceny víťazí materiál "b", namiesto PVF laku môže byť hliníkové zrkadlo chránené priehľadnou, samolepiacou fóliou PVF. Výroba samonosného, ohnutého, plechového zrkadla je veľmi jednoduchá.

Nový, pohyblivý, mierny koncentrátor je veľmi kompaktný, jednoduchý a spoľahlivý. Bol úspešne vyskúšaný na existujúcich pohyblivých stojanoch. Na rozdiel od V-žľabových koncentrátorov nie je nutný žiadny ďalší podporný systém zrkadiel. Preto sú momenty síl pôsobené vetrom výrazne redukované.

Nový, solárny koncentrátor je bežne dostupný. Štandardná verzia pohyblivého, solárneho koncentrátora sa môže prispôsobiť od dvoch malých fotovoltaických panelov (50W) až do desiatich veľkých fotovoltaických panelov (120W). Taký veľký, pohyblivý, fotovoltaický systém je v podmienkach suchého, slnečného podnebia ekvivalentný pevnému systému s dvadsiatimi fotovoltaickými panelmi (120W). Aplikácia solárneho koncentrátora na rôzne pohyblivé systémy je tiež veľmi jednoduchá. Môže sa použiť pri jednoosových sledovačoch s vodorovnou i polárnou osou, pri dvojosových sledovačoch, rovnako ako pri sledovačoch otočných o 360° pre aplikácie vo vesmíre či za polárnym kruhom

Koncentračný pomer (cca C=1,6) redukuje teplotu solárnych panelov oproti koncentrátorom s vyššou koncentráciou žiarenia, čím je i účinnosť fotovoltaickej premeny vyšší. Predchádza sa tiež degradácii zapuzdrenia panelov. Nové usporiadanie umožňuje taktiež lepšie prúdenie vzduchu okolo kolektoru v porovnaní s usporiadaním s V-žľabom. Tak sa dosiahne aj účinnejšie chladenie. Koncentračný pomer (cca C=2,4) pri štandardných V-žľabových koncentrátoroch spôsobuje hnednutie EVA zapuzdrenia a zníženie účinnosti fotovoltaickej premeny energie v dôsledku vyššej teploty panelov.

Nový pohyblivý solárny koncentrátor namontovaný na pohyblivý stojan môže zdvojnásobiť každoročné množstvo vyrobenej energie v porovnaní s konfiguráciou, v ktorej sú solárne panely namontované na pevné stojany. Zvýšenie 100% je možné v podmienkach suchého, slnečného podnebia (napr. severná Afrika, Arábia, Arizona, západná Austrália a pod.), zvýšenie 70% je možné v podmienkach strednej Európy. Zvýšenie čerpacej kapacity môže dosiahnuť až 150%.

Ročné porovnanie výroby energie medzi pevnými fotovoltaickými panelmi a panelmi montovanými na pohyblivý stojan s polárnou osou a so solárnym koncentrátorom bolo vykonané v blízkosti Prahy (50° severnej šírky). Výsledky ukazujú, že za jasného júlového dňa (6,8 kWh/m2.deň) bolo namerané zvýšené množstvo vyrobenej energie o 107%. Fotogaléria

Naše celosvetovo patentované technológie takmer zdvojnásobia
Vašu energetickú
PV [kWh] produkciu

ĎALŠIE NAŠE WWW STRÁNKY
seo | webdesign | webhosting
eSolutions company s.r.o.